SESP Serveis d'enginyeria

Nosaltres

SESP Serveis d'enginyeria neix l'any 2007 amb l'objecte i el compromís d'oferir un servei integral d'enginyeria d'instal·lacions.

Llegir més...

També treballem i col·laborem amb altres tècnics a camps més específics o aliens a l'enginyeria: àmbit de càlcul d'estructures, telecomunicacions i enginyeria de la construcció.

Serveis d'Enginyeria Sobirana Parés SLP està constituïda com a societat limitada professional i es troba inscrita al Registre de Societats Professionals del Col·legi d'Enginyers industrials (COEIC) i al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials (CETIG).

Els nostres serveis

Serveis d’Enginyeria Sobirana Parés SLP adaptem els nostres serveis tècnics a tots els sectors econòmics, així doncs treballem en l’àmbit residencial, industrial, comercial i de serveis.

Tenim capacitat per treballar des de la concepció inicial de projecte en funció de les necessitats del client fins als tràmits administratius finals una vegada executada la feina, obra o instal·lació.

Serveis d'enginyeria

- Projectes bàsics i executius d'instal·lacions
- Modelat d'edificis i instal·lacions amb metodologia BIM
- Projectes de legalització d'instal·lacions
- Llicències ambientals
- Llicències d'espectacles i activitats recreatives
- Projectes de prevenció d'incendis en activitats
- Projectes bàsics i executius d'implantacions de processos industrials
- Estudis de camp de qualitat de servei elèctric
- Certificació energètica d'edificis

Serveis de consultoria

- Gestió i direcció d'obra
- Suport de gestió i tècnic a empreses contractistes
- Gestions i tràmits amb administracions públiques
- Gestions amb companyies subministradores
- Preparació de licitació i estudis de costos d'execució
- Auditories d'instal·lacions
- Gestió documentació final d'obra i documentació "as build"

Serveis d'energies renovables i eficiència energètica

- Estudis i mesures d'eficiència d'instal·lacions
- Estudis i mesures d'eficiència de processos industrials
- Estudis de viabilitat d'implantació d'energies renovables
- Execucions d'instal·lacions claus en mà d'instal·lacions solars

SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria SESP Serveis d'enginyeria

Dades