Ondoan

Nosaltres

Ondoan - Enginyeria, instal·lacions i medi ambient.

Llegir més...

Enginyeria d'instal·lacions electromecàniques

ONDOAN desenvolupa una àmplia cartera de serveis a l'àmbit de l'Enginyeria d'Instal·lacions Electromecàniques com ara Climatització, Protecció Contra Incendis, Refrigeració Industrial, Xarxes de Fluids, Baixa Tensió, Gestió Centralitzada, etc. L'activitat es concreta en tres línies principals de productes /serveis: Consultoria i Enginyeria, Execució d'Obra i Solucions “clau en mà”.

Aquesta àrea es complementa amb altres serveis relacionats amb la Higiene Ambiental i els serveis energètics.

Medi ambient, Seguretat i Salut Laboral

Serveis Tècnics de Consultoria i Enginyeria als àmbits de Medi Ambient i Seguretat i Benestar. L'activitat inclou temes relacionats amb la Inspecció de Sòls Contaminats, la Seguretat i l'Autoprotecció i la Formació. També es treballa com a Entitat d'Inspecció i Control en aspectes com ara Aigües Subterrànies i la Vigilància Ambiental d'Obres. A l'àmbit de Consultoria, es desenvolupen, entre d'altres, Estudis Ambientals i Sistemes de Gestió.

Manteniment i Serveis

ONDOAN orienta aquesta àrea a oferir serveis de manteniment preventiu, correctiu i integral, així com assistència tècnica, gestió de manteniment per ordinador, reformes d'instal·lacions electromecàniques, etc. Garanteix una cura integral de les instal·lacions i dels edificis, des del manteniment fins a l'execució de plans de renovació dels diferents sistemes i equipaments.

ONDOAN també ofereix serveis de consultoria de manteniment, com informes d'estat d'instal·lacions o realització de revisions reglamentàries.

Qualitat Ambiental Interior

Serveis per a l'obtenció d'una alta Qualitat de l'Ambient en espais interiors: Disseny i Gestió d'Ambients Controlats, Avaluació CAI, Tractaments antilegionel·la, Neteja i Higienització i Desinfecció de Sistemes de Ventilació i Aire Condicionat, Consultoria i Assessoria, entre d'altres.

Energia

Serveis en Energia com Consultoria (Estudis d'eficiència, Estudis Renovables, Sistemes de Gestió i Gestor Energètic, etc.), Certificació (Certificació d'Instal·lacions, Classificació d'Edificis, etc.), Enginyeria (Estudis i Projectes d'Eficiència i d'Energies Renovables , Plantes «clau en mà», Simulació de consum i del comportament d'edificis, Edificis de «Consum gairebé nul»,…) i Serveis (Auditories, Formació, Explotació, Plantes, Inspecció,…), Empreses de Serveis Energètics (ESE)

Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan Ondoan

Dades