Maquinaria Serra

Nosaltres

Som una empresa familiar destinada al sector de reparació i venda de maquinària a pressió per a la neteja.  També tenim tot tipus d’accessoris per a aquestes màquines com pot ser manegues de pressió o d’alimentació d’aigua, boquilles, pistoles, llances, etc.
Llegir més...

Principalment toquem:

- Màquines de pressió trifàsiques
  • d’aigua calenta
  • ​d’aigua freda
- Màquines de pressió pel tractor
- Màquines de pressió monofàsiques
- Calefactors
  • de gasoil
  • monofàsics
  • trifàsics
- Aspiradors 
- Dosificadors de producte a l’aigua (Dosatron, MixRite)
- Muntatges a mida amb bombes de caudal dins d’un remolc o furgoneta
Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra Maquinaria Serra

Dades