Excelent FS

Nosaltres

A Excelent FS realitzem tractaments de Desratització, Desinsectació i Desinfecció, basats en els principis de gestió integrada, detectant els problemes principals que atrauen la plaga, i aconsellant al client sobre les mesures físiques i d'higiene a implementar per reduir l'impacte d'aquesta plaga i així minimitzar lús de productes químics.

Llegir més...

Realitzem tractaments de control d'Aus, centrats en el tancament de les zones de nidificació, la col·locació de punxes, i altres tècniques noves com l'ús de repel·lents.

Realitzem tractaments de prevenció i control per a la legionel·losi, tant físics com químics, segons les característiques i necessitats del client. Així mateix, oferim la gestió de les taules de presa de paràmetres i la gestió del llibre de manteniment d'acord amb la legislació vigent, i informant el client dels canvis que aquesta pateixi.

Excelent FS Excelent FS Excelent FS Excelent FS Excelent FS Excelent FS

Dades