Elaplas

Nosaltres

A Elaplas som una empresa especialitzada en la fabricació i transformació d'elastòmers de poliuretà, cautxús sintètics i silicones, així com en la comercialització, mecanització i distribució de plàstics tècnics i per a altes temperatures.

Llegir més...

Sectors dels nostres productes

- Indústria automobilística
- Indústria construcció de maquinària en general
- Indústria transport de viatgers
- Indústria siderúrgica
- Indústria minera
- Indústria transport aeri/handling
- Indústria manteniment en general
- Indústria tèxtil
- Indústria ceràmica
- Indústria paperera
- Indústria hidràulica
- Indústria envasat/packaging
- Indústria alimentària
- Indústria cartonera
- Indústria gràfica
- Indústria control d'accessos

Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas Elaplas

Dades