Icono Genérico de Sectores
Escudo de Valls

Sobre Nosaltres

Barcam Energy Global és una empresa dedicada a l'obra civil completa per a línies aèries elèctriques d'alta tensió.

Donada a la nostra ràpida resposta hem realitzat actuacions d'urgència a diverses zones de la geografia espanyola, amb l'obertura de noves fonamentacions o amb la consolidació de fonaments existents.

La part d'obra civil corresponent a l'execució de preses de terra per als suports, té un especial interès per als nostres clients quan estem treballant en sòls molt resistius, ja que estem especialitzats en l'elaboració de TERRES PROFUNDES, i comptem amb una experiència de més de 25 anys en aquest camp.

OBRA CIVIL NOVA

Realitzem l'obra civil completa per a línies aèries elèctriques, incloent-hi qualsevol tipus de posada a terra que es necessiti en funció del terreny.

L'acabat de les peanyes és el nostre senyal d'identitat.

FORMIGONAT SENSE ACCESSOS

En situacions especials en què l‟obertura d‟accessos implica la tala de molts arbres o si els accessos per l‟orografia són impracticables, optem amb el formigonat amb helicòpter.

TERRES PROFUNDES

Per assolir una posada a terra que compleixi amb la normativa, en terrenys molt resistius, utilitzem la tecnologia de terres profundes.

AVARIES

El tall de les torres que cauen per avaria en trossos per retirar-lo en condicions de seguretat es realitza amb cisalles pneumàtiques.

REFORÇ DE FONAMENTACIONS

En el manteniment de línies existents, el reforç de fonaments i el recrés de peanyes és una obra que habitualment realitzem.

Especialitats

Barcam
Barcam
Barcam
Barcam
Barcam
Barcam
Barcam
Barcam
Barcam

Productes/Serveis

Imagen para Producto Averies de cliente Barcam
Averies
Imagen para Producto Formigonat de cliente Barcam
Formigonat
Imagen para Producto Obra civil linies elèctriques de cliente Barcam
Obra civil linies elèctriques
Imagen para Producto Reforç de cimentacions de cliente Barcam
Reforç de cimentacions
Imagen para Producto Terres profundes de cliente Barcam
Terres profundes
Logo de Barcam

La nostra ubicació