Logotipo de Associació Palou Nord (Granollers)

Sobre Nosaltres

Objectius:

Representar els interessos dels empresaris del polígon davant les administracions i actuar en el manteniment i millora dels serveis necessaris per què les empreses millorin la seva productivitat, minorant costos i guanyant en serveis operatius.

L’Associació pot desenvolupar tot tipus d’actuacions en els àmbits de:

  • Realitzar accions per replantejar la implantació d’activitats i equipaments a les zones industrials del municipi es considerin impropis, incompatibleso insostenibles o que puguin pertorbar el normal desenvolupament de les activitats empresarials del polígon.
  • Preservar i millorar la mobilitat del transport operatiu en les zones industrials del municipi, promovent i executant les accions adients amb aquesta finalitat.
  • Defensar els interessos dels associats davant d'iniciatives públiques o privades que pugui afectar negativament al sostenible i normal funcionament de les seves activitats.
  • Participar en els procediments administratius, urbanístics i ambientals relacionats amb els objectius de l'Associació, i promoure accions administratives i jurisdiccionals escaients per la seva defensa.

Link:
Formulari d’alta a la Associació d’empresaris de Palau Nord

Av. Europa, 21 - Granollers
Tel: 93 860 47 00
Fax: 93 860 47 03

assoaciació palou nord
assoaciació palou nord
Logo de Associació Palou Nord (Granollers)

La nostra ubicació