Logotipo de 00-AEP Sant Quirze del Vallès

Sobre Nosaltres

L’objectiu prioritari de l'associació és impulsar el treball en xarxa entre les empreses i propietaris dels polígons de Sant Quirze del Vallès per millorar els aspectes que afecten al desenvolupament de la nostra activitat diària i la nostra competitivitat, resoldre les problemàtiques que ens són comunes i, plantejar-nos reptes de futur comuns.

La nostra voluntat és la d’aglutinar, sense excloure a ningú, i en total transparència a tots els empresaris i propietaris dels Polígons de Sant Quirze, sota un únic paraigües, per tal de defensar els interessos comuns.

LES RAONS DE SER:

• Dissenyar serveis mancomunats amb l’objectiu de crear economies d’escala que permeten als associats optimitzar els seus costos.

• Promoure i organitzar tot tipus d’accions en benefici de les empreses associades, que contribueixi a facilitar l’activitat empresarial i millorar la seva competitivitat.

• Actuar com element aglutinador i interlocutor únic davant de les entitats i administracions públiques amb l’objectiu d’establir acords bilaterals en benefici de les dues parts i representar a tots els empresaris.

• Prioritzar el manteniment i la conservació de les infraestructures dels polígons així com tots aquells serveis públics i socials que, per la seva mancança o precarietat, puguin ésser exigits a l’administració.

• Organitzar i portar a terme totes aquelles actuacions que determinin i aprovin els seus associats en defensa dels interessos d’aquests.

Logo de 00-AEP Sant Quirze del Vallès

La nostra ubicació